Blog What's new Civil 3D 2019
What’s new Civil 3D 2019

What’s new Civil 3D 2019

In mijn vorige blog schreef ik over de what’s new in InfraWorks 2019. Nu is het de beurt aan Civil 3D 2019! We kijken daarbij naar de volgende onderwerpen:

 • Algemene aandachtspunten
 • Integratie van de 2018.1 en 2018.2 updates
 • Ontwerpefficiëntie
 • Productie-efficiëntie
 • Samenwerkingsmogelijkheden

Algemene aandachtspunten

Met ingang van de 2019-versie en de introductie van One AutoCAD, is de officiële naam gewijzigd. Het voorzetsel “AutoCAD” is vervangen door “Autodesk”. Voor alle duidelijkheid dit betreft puur een naamswijziging en géén wijziging in de functionaliteit. Civil 3D is nog steeds gebaseerd op de AutoCAD engine, maar geen onderdeel van One AutoCAD.

Civil 3D 2018 en 2019 projecten zijn uitwisselbaar

Allereerst is het fijn om te weten dat Civil 3D 2018 en 2019 projecten uitwisselbaar zijn. Uitzondering hierop is het gebruik van de nieuwe vertical profile curves (parabolisch of circulair) met een high / low point. Deze curves kun je alleen maken met de 2019-versie en zijn daarom ook niet uitwisselbaar met de 2018-versie.

BeNeLux Country Kit

Inmiddels is ook de BeNeLux (BNL) Country Kit verschenen voor de 2019 versie en hier meteen te downloaden. De BNL Country Kit is een must om te starten met civiele projecten. De Kit biedt veel gelokaliseerde stijlen en instellingen. In de download vind je ook het: BNL_Country_Kit_Workbook_2019.pdf, met een installatiehandleiding.

Extensies / Productivity Tools

De Genio plugin (import en export van Bentley MXROAD ontwerpdata) en de Geotechnical Module voor Civil 3D 2019 zijn nog niet gereleased. Ik verwacht dat deze tools snel beschikbaar komen in de Autodesk Manage Portaal. In dit portaal vind je alle productupdates terug. Ik ga ervan uit dat, net zoals dit voor de 2018-versie is gebeurd, alle plugins opnieuw worden gereleased als Productivity Tools.

Integratie van de 2018.1 en 2018.2 updates

De 2018.1 en 2018.2 updates voor Civil 3D 2018 zijn volledig opgenomen in de 2019-versie. Dit zijn de volgende onderdelen.

Road Rehab Corridor Modeling (2018.1)

De rehab corridor biedt een optimalisatiemogelijkheid voor wegrenovaties. Er zijn zes nieuwe intelligente assemblies beschikbaar. Deze berekenen op basis van een bestaand digitaal wegmodel (surface) en een nieuw wegontwerp (alignment en profiel) de meest optimale uitgangspunten voor overlagen en freeswerk. De werkwijze is anders dan bij de standaard corridor, omdat hier wordt gewerkt wordt met een extra rehab parameters palet. Hierin kun je per corridor regiospecifieke instellingen en eigenschappen voor rijbanen ingeven. De assemblies worden daarna automatisch aangemaakt.

De rehab manager kun je daarna gebruiken voor het aanpassen van parameters en voor het produceren van XML-rapportages. Bij een rehab corridor zijn de standaardmogelijkheden met corridors ook mogelijk, zoals het maken van dwarsprofielen, het genereren van features lines en corridor solids, het aanmaken van corridor surfaces en het gebruiken van DREF-corridors.

De rehab corridor biedt veel nieuwe mogelijkheden. Ik denk erover na om een aparte blog te maken over de mogelijkheden. Vind jij dit een goed idee? Laat dan een reactie achter onderaan dit blog 😉

Set Width / Offset Target Dialog Box (2018.1)

Deze nieuwe optie maakt het mogelijk om alleen targets in te stellen, die zich aan dezelfde zijde van de baseline (rechts of links) bevinden. Dit is een optionele keuze. Het blijft dus ook altijd mogelijk om beide zijdes van de baseline te gebruiken voor dezelfde assembly.

Reconnect Pipes & Structures (2018.1)

Met deze functie kun je ‘losse’ pipes en structures weer opnemen in een specifiek Pipe Network.

Creating Layout Profile Enhancements (2018.2)

Er is ook een nieuwe mogelijkheid binnen de Profile Creation Tools. Je kunt een Fixed Tangent (two-points) van links naar rechts tekenen (in de richting van de metrering) of in tegengestelde richting van rechts naar links (tegen de metrering in). Dit geldt ook voor het Draw Tangents en Draw Tangents with Curves commando.

Creating Offset Profile Enhancements (2018.2)

Het genereren van offset profiles onder dwarsverkanting respecteert vanaf nu ook de originele top- en dalbogen.

Creating Rail Turnouts & Crossovers (2018.2)

Een nieuwe toolbox-functie biedt diverse mogelijkheden om wissels en oversteken te genereren bij een spoorontwerp. Bekijk alle standaardwissels via de Rail Turnout Catalog. Ook maak je met deze functie eenvoudig je eigen wissels.

Het is handig om van alle geplaatste wissels en oversteken een turnout tabel te genereren. Deze uitvoerige tabel wordt in de tekening aangemaakt en bevat alle belangrijke informatie over de aanwezige wissels.

 

Updated Pressure Network Content & New Subassemblies (2018.2)

Alle extra persleiding onderdelen en PKT Subassemblies uit de release van de 2018.2 update zijn nu ook beschikbaar binnen de 2019 versie.

Projections and Crossings in Section View Enhancements (2018.1)

De projecties en snedes in dwarsprofielen zijn verbeterd. Hierdoor kan nu ook bij 3D solids de kleur van de laag, waar deze zich op bevind, worden gebruikt in de section view. Dit maakt het beheer een stuk eenvoudiger.

 

 

 

Navigate Between Sample Lines and Section Views (2018.1)

Superhandig zijn de nieuwe navigatiemogelijkheden tussen sample lines en section views.

 

Na selectie van een sample line kun je via het rechtermuisknop menu met de keuze zoom to section view eenvoudig navigeren naar de bijbehorende section view. Heb je meerdere section views gegenereerd vanaf een enkele sample line? Dan verschijnt een keuzemenu om de juiste section view te selecteren.

 

 

 

 

 

Vanaf een section view navigeer je vervolgens ook weer handig terug naar de bijbehorende sample line via het rechtermuisknop menu met de keuze zoom to sample line na een selectie.

Gebruik je meerdere model space viewports? Selecteer dan eerst de sample line of section view. Activeer vervolgens de gewenste viewport door erop te klikken met de cursor en roep dan het rechtermuisknop menu op.

 

Enhanced Manage Reference Options (2018.1)

Via de Reference Templates was het al mogelijk om stijlen en instellingen uit een extern Civil 3D DWG-template te gebruiken. Deze functionaliteit is nu uitgebreid met layers, blocks, text styles, line types en property sets.

 

 

 

 

Reference Templates maken het beheer van de genoemde onderdelen een stuk eenvoudiger. Het is nu ook mogelijk om te werken met meerdere Reference Templates met verschillende stijlen erin, zoals bedrijfs- en projectstandaarden. Voor engineering- en ingenieursbureaus wordt het zo makkelijker om aan specifieke stijlen van verschillende opdrachtgevers te voldoen. Dit zonder telkens te hoeven starten met een ander template. Je kunt ook een prioriteit instellen voor duplicaten van stijlen.

 

Collaboration and Data Exchange Updates (2018.1)

De Industry Foundation Class (IFC) ondersteuning is uitgebreid. Naast de 3D Solids beschik je nu ook over de export en import van alignementen, bijbehorende profieldata (lengteprofiel) en het coördinatensysteem. De versie van het IFC-schema is nu versie 4×1. Wil je ook nog andere Civil 3D objecten exporteren naar een IFC? Dan moet je deze objecten eerst converteren naar 3D Solids. TIN surfaces, corridors, pipe networks en pressure networks kun je eenvoudig omzetten naar 3D Solids.

Ontwerpefficiëntie

Profiel geometrie verbetering: Fixed Vertical Curve By High or Low Point

Bij vaste punten in top- en/of dalbogen kun je nu ook gebruikmaken van de nieuwe vertical curves (cirkelboog en parabool) met een high/low point. Dit is erg handig als je met het lengteprofiel moet aansluiten op bijvoorbeeld vaste punten van een bestaand brugdek of tunnelconstructie.

Let op: deze nieuwe vertical curves worden niet ondersteund in Civil 3D 2018! Er is wel een mogelijkheid om de fixed vertical parabool curve te converteren naar het 2018-formaat. Voor de fixed vertical cirkelboog curve is hier geen mogelijkheid voor.

 

Rail Cant Support in de Subassembly Composer

Vanaf de 2019-versie wordt het berekenen van verkanting voor spoorontwerp eindelijk goed ondersteund. In vorige versies van Civil 3D waren hier nog wat problemen mee, maar deze zijn nu verholpen. Wereldwijd wordt er veel geïnvesteerd in diverse projecten rondom light- en heavy rail. Autodesk wil dan ook goede mogelijkheden tot spoorontwerp bieden in Civil 3D.

 

 

 

 

 

Productie-efficiëntie

Batch Save Utility

Met de batch save utility is het mogelijk om geautomatiseerd een (eigen) script te draaien in Civil 3D DWG’s. Hiervoor kun je bijvoorbeeld opschoonscripts gebruiken. De scripts kun je op basis van LISP schrijven.

Met de utility kun je vele tekeningen ook snel omzetten naar de meest recente versie van Civil 3D.

Een andere reden om de batch save utility te gebruiken is het bekende probleem met de performance van het openen en opslaan van Civil 3D tekeningen in de 2014-2017 versies. Hiervoor moet je wel eerst de betreffende installatie voorzien van een juiste update/service pack. Daarna kun je de utility gebruiken om de getroffen tekeningen te openen en opnieuw op te slaan. Na het opslaan lost het performance probleem op. Maak je veel gebruik van Xrefs? Dan moet je deze allemaal apart openen en opslaan.

De oplossing is vanaf de Civil 3D 2018-versie in de applicatie opgenomen. Zijn tekeningen in een ouder formaat opgeslagen? Dan moet je deze nog steeds patchen. Ik wil dan ook aanraden om tekeningen in de meest recente versie te bewaren. In ieder geval in een 2018-versie.

 

 

Drawing Compare

De nieuwe drawing compare mogelijkheid betekent veel gemak om twee verschillende versies van modellen en/of tekeningen met elkaar te vergelijken. Hierdoor maak je verschillen heel snel visueel zichtbaar met verschillende kleuren.

Na het vergelijken van twee modellen en/of tekeningen wordt er een derde tekening aangemaakt, de comparison tekening. De naam van deze derde tekening is een combinatie van de eerste twee. De comparison tekening geeft de verschillen tussen beide tekeningen aan met change sets. Dit zijn gebieden omrand met revision clouds. Hierbinnen worden met kleuren de verschillen getoond. De revision clouds worden op een nieuwe layer geplaatst ‘0-Markups’.

 

 

 

 

De standaardkleuren zijn:

Groen: objecten alleen in de eerste tekening

Rood: objecten alleen in de tweede tekening

Grijs: objecten die in beide tekeningen bestaan en niet gewijzigd zijn

De drawing compare functie heeft enkele beperkingen. Die kun je via deze link nalezen.

Samenwerkingsmogelijkheden

Import InfraWorks Component Roads as Civil 3D corridors

De integratie tussen Civil 3D en InfraWorks wordt veel beter. Bij een import van een InfraWorks-model worden alle component roads nu automatisch omgezet naar een volledige 3D Corridor. Dit met behoud van het alignement en het profiel. Voor het dwarsprofiel wordt een standaard subassembly gebruikt. Ook de targets worden automatisch ingesteld.

Bij het aanmaken van de corridor worden de InfraWorks road components omgezet naar de hiernaast aangegeven standaard Civil 3D subassemblies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shared Views

Net als in InfraWorks 2019 vind je nu ook in Civil 3D 2019 shared views. Shared views maken het mogelijk om snel en handig een model of een gedeelte van een model te delen via een browser en een online URL. De ontvanger van de URL kan het ontwerp in 2D en/of 3D bekijken en eventueel opmerkingen plaatsen. De auteur van de shared view krijgt de geplaatste opmerkingen daarna automatisch te zien in de originele ontwerpapplicatie. Ik verwacht dat de shared views erg veel gaan bijdragen aan de communicatiebehoefte, zowel binnen ontwerpteams als met externen.

Conclusie

Civil 3D 2019 blijft op meerdere terreinen een heel belangrijke civiele ontwerp – en productie applicatie. Met deze nieuwe release zijn er nieuwe functionaliteiten op meerdere gebieden toegevoegd. Maar ook de bestaande ontwerpmogelijkheden zijn flink verbeterd. De uitwisseling met InfraWorks en nieuwe communicatiemogelijkheden gaan bijdragen aan een versnelde productie. Dit biedt mooie nieuwe kansen in projecten!

John de Leeuw

Binnen CAD & Company ben ik het technisch aanspreekpunt voor de Civiele Autodesk software, zoals opgenomen in de Autodesk AEC Collection. Reeds 20 jaar heb ik praktijkervaring opgedaan met diverse Autodesk applicaties. Ik vind mijn uitdagingen en voldoening vooral in de mogelijkheden van software en het ‘eruit’ halen wat ‘erin’ zit.

"Met mijn ervaring met InfraWorks help ik jou uitblinken in civiele projecten"


4 thoughts on “What’s new Civil 3D 2019”

 1. Lysander

  John, ik ben inderdaad benieuwd naar de mogelijkheden van de rehabcorridor. Ik kijk altijd graag naar je video’s en blogs.
  Lysander

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie

Wij maken gebruik van cookies.
Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media.

Sluiten