Dynamo Training
Autodesk InfraWorks training | klassikaal

Autodesk InfraWorks training | klassikaal

In deze InfraWorks training leer je slim en efficiënt werken met Autodesk InfraWorks. Je leert hoe je snel en gemakkelijk jouw ontwerpen in een 3D-virtuele maquette vormgeeft. We behandelen de roadway, bridge & drainage design modules, waarmee je meer intelligente ontwerpen kan maken. Bovendien leer je hoe je verbeterde uitwisseling van engineering data tussen concept- en detailontwerp tot stand brengt.

Daarnaast leer je omgaan met de aanvullende model creation en cloud collaboration. Hiermee creëer je beter inzicht en meer draagvlak voor belanghebbenden. Dit helpt om op teamniveau beter en sneller belangrijke projectontwerp beslissingen te maken.

De onderwerpen in deze training

InfraWorks 360 user interface
Tijdens deze training leer je werken met de intelligente InfraWorks 360 ser Interface, het home scherm en de utility balk. We behandelen alle belangrijke InfraWorks invoerpanelen, zoals het data sources paneel, het properties paneel, de model explorer, de proposal manager, het thematiseringspaneel, het style & style rules paneel en verschillende asset cards.
Aanmaken van modellen
Je gaat oefenen met het hanteren van belangrijke instellingen bij het aanmaken van nieuwe modellen, zoals de instellingen van een coördinatensysteem. Je maakt bijvoorbeeld handmatig modellen aan en maakt kennis met de kracht van de Model Builder functionaliteit. Daarnaast bekijken we de aangemaakte bestandsformaten en achterliggende folderstructuur.
Werken in een model
Je doet ervaring op met het navigeren in een 3D-InfraWorks model met een normale drieknopsmuis en met een 3D Connexion muis. Met bookmarks leer je eenvoudig vaste standpunten maken in het model waar je gemakkelijk naar terugkeert. We laten je zien hoe je de model thumbnail wijzigt. Daarnaast brengen we je bij hoe je verschillende methoden om modelelementen hergenereert uit gekoppelde databronnen. Ook laten we je diverse handige sneltoetsen zien. In de model properties leer je welke wijzigingen je kunt doorvoeren en welke niet.
Koppelen van data bronnen
Je gaat aan de slag met het koppelen van diverse databronnen. Voorbeelden hiervan zijn terreinmodellen, geo-gerefereerde luchtfoto’s en Top10NL typeringen zoals wegdelen, spoorbaandelen, waterdelen, gebouwen, inrichtingselementen en functionele gebieden. Ook behandelen we de koppelingen naar overige Autodesk applicaties zoals AutoCAD 3D DWG, Revit RVT en AutoCAD Civil 3D DWG.
Selecteren en highlighten van features
Tijdens de training leer je verschillende manieren om InfraWorks features (3D-model elementen) te selecteren en aan te passen. Ook gebruik je de highlight mogelijkheid om bepaalde featuretypen een opvallende kleur mee te geven en snel visuele analyses te tonen in 3D. Middels de subsets leer je met een simpele query om specifieke groepen van features te verzamelen en te highlighten.
Stileren van features
Met de InfraWorks stijlen voorzie je snel en eenvoudig de gekoppelde databronnen van een specifieke 3D-stijl. Wegprofielen, bomen, gevels, bruggen en tunnels zijn slechts enkele InfraWorks stijlen die je terugvindt in de uitgebreide bibliotheek. Je leert hoe je de stijlen toe- en aanpast en in je eigen bibliotheek opneemt. Tenslotte raak je behendig met het gebruiken van de krachtige functionaliteit van de style rules. Hiermee koppel je op basis van een expressie de InfraWorks stijlen aan 3D-model elementen.
Hyperlinks, tooltips en watermerken
In de training ga je aan de slag met hyperlinks om InfraWorks modellen intelligenter te maken en kijkers naar externe informatiebronnen te verwijzen. Met tooltips kun je daarnaast informatie tonen die als attribuutwaarden aanwezig zijn bij de features. Als watermerk gebruik je een bedrijfslogo als overlay op je InfraWorks model.
Atmosferische instellingen en visuele effecten
In dit onderdeel van de training leer je de atmosferische instellingen te gebruiken om bijvoorbeeld een schaduwstudie te maken in een InfraWorks model. Daarnaast pas je diverse visuele effecten toe die het realisme van een model verhogen. Ook biedt het transparant maken van het terreinmodel de mogelijkheid om ondergrondse objecten, zoals riolering of funderingspalen, zichtbaar te maken.
3D-schetsen van features
Een van de meest krachtige functies van InfraWorks 360 LT is het 3D-schetsen van infrastructurele objecten. We laten je zien hoe je diverse objecten in een model plaatst en vervolgens parametrisch wijzigt. Waterpartijen, landschapsinrichting, gebouwen, riolering, wegen, sporen en boompartijen zijn enkele van de vele voorbeelden die je aan een model kunt toevoegen. Ook de interessante mogelijkheid van het toevoegen van zogenaamde Points Of Interest (POI’s) zal in dit onderdeel van de training niet ontbreken.
Proposals
Je doet ervaring op met het aanmaken van proposals en het snel inzicht verschaffen in verschillende ontwerpvarianten. Hierdoor krijg je eerder en beter zicht op de mogelijke positieve en negatieve effecten van een ontwerp in relatie tot de directe omgeving. Ook leer je de basis-input vergaren voor een hoeveelhedenanalyse tussen ontwerpvarianten.
Diverse analyse methodes
Tijdens deze training leer je een aantal krachtige analysemogelijkheden te gebruiken, zoals thematiseringen, subsets, zichtanalyses, metingen en terreinstatistieken.
Presentatiemogelijkheden
We brengen je bij hoe je snel een presentatie maakt met de storyboard creator. Diverse typen camerabewegingen zijn mogelijk om een realistische real-time film te maken binnen een InfraWorks model. Snapshots bieden daarnaast de mogelijkheid om vanuit een specifiek standpunt in het model een hoge resolutie foto te maken.
Geautomatiseerde 3D GIS-modellen aanmaken
In deze training leer je hoe je de model builder gebruikt om zeer snel en op elke willekeurige plaats een 3D GIS-omgevingsmodel aan te maken. We laten zien hoe je dit doet op basis van GIS-vlakken zoals ESRI *.shp bestanden. Verder voorzien we je van tips en tricks om de gegenereerde modellen als basis te gebruiken voor de uitwerking van je project.
Samenwerken met externe partijen
Je doet kennis op over het delen van modellen en ontwerpvarianten met externe partijen die je eerst deelgenoot maakt van een design group. Daarnaast synchroniseer je ontwerpwijzigingen met elkaar. Als admin gebruik je verschillende rollen die je kunt toebedelen aan personen die je uitnodigt. Voor projectcommunicatie tussen teamleden onderling gebruiken we de design feed technologie.
Modellen online presenteren
Je leert hoe je een scenario maakt met daarin één of meerdere storyboards en hoe je deze vervolgens online publiceert. Je maakt hierbij een belangrijke keuze tussen private en public toegang tot de online presentatie. Je maakt ook kennis met de mogelijkheden van online presenteren met een iPad en de speciale InfraWorks 360 app. Door 3D-modellen online te publiceren, nodig je overige belanghebbenden of omwonenden uit tot het geven van feedback op een ontwerpvariant.
Augmented reality met een iPad
Je maakt kennis met de allernieuwste presentatietechniek: augmented reality. Deze techniek stelt gebruikers in staat om een virtueel 3D-ontwerp als overlay te bekijken. Deze interactieve technologie biedt een nieuwe dimensie om ontwerpen in de werkelijkheid te ervaren, en is daarmee ideaal om feedback te krijgen van belanghebbenden, omwonenden en overige stakeholders. Je zult verbaasd staan over deze nieuwe manier van presenteren!
Roadway design module
In de training ga je aan de slag met de roadway design module met specifieke focus op wegen. Je leert omgaan met het ontwerpen van horizontale alignementen en de bijbehorende functionaliteit. Daarnaast behandelen we hoe je in het style palet je eigen dwarsprofielen voor (snel)wegen wijzigt of aanmaakt. Ook leer je de verticale geometrie van het lengteprofiel ontwerpen. Je maakt kennis met het doorvoeren van wijzigingen met behulp van de interactieve 3D-grips of middels numerieke invoer. Verder leer je ook de taludaansluitingen van een wegprofiel aan een bestaande situatie aan te passen.
Bridge design module
Je maakt kennis met de bridge design module, die een specifieke focus op bruggen en viaducten heeft. Deze module werkt optimaal samen met de roadway design module en stelt je in staat om vroeg in een ontwerp diverse brugconstructies met stalen of prefab betonnen liggers te evalueren. Daarnaast leer je werken met verschillende brugstijlen en bekijkt tegelijk de hoeveelheden. Ook pas je met behulp van de bridge asset card eerder ontworpen brugconstructies aan. Verder gebruik je de clearance envelope van een brug om de vrije hoogte onder de liggers te analyseren en aan te passen.
Drainage design module
Aan de hand van de drainage design module laten we zien hoe je oppervlaktewater verzamelplaatsen in een terrein analyseert. Als uit de analyse blijkt dat waterstromen een design road kruisen, dan leer je duikers ontwerpen om het water af te voeren op een veilige manier. Met de pavement drainage functionaliteit genereer je rioleringsnetwerken snel onder design roads. De drainage design module bevat ook een hoeveelhedentabel voor ontworpen duikers, inlaten, putten en leidingen.

 

Wanneer is deze training?

Voor deze training zijn nog geen data bekend. Heb je interesse? Neem via onderstaande buttons contact op.

Tijdsinvestering: Drie dagen van 09.00 - 16.30 uur

Investering

Prijs: 900 EUR

Prijzen zijn exclusief BTW en inclusief de trainingsmaterialen.

Je kan de gehele dag gebruik maken van koffie en thee. Natuurlijk verzorgen wij de lunch.

Voorkennis

Voor deze cursus is basiskennis Microsoft Windows noodzakelijk. Ook ervaring met AutoCAD is nadrukkelijk gewenst.

Certificaat

Na de training ontvang je een officieel certificaat van deelname. Dit certificaat is geautoriseerd door Autodesk.

Wil je meer informatie ontvangen?
Neem contact op met mij.

"Het delen van kennis is de kracht van het verbinden!"


adviseur civiel
CAD & Company | Author