Boon Edam optimaliseert engineeringprocessen

Boon Edam 

Optimaliseren van engineeringprocessen

CAD & Company heeft bij Boon Edam een analyse van alle engineeringprocessen uitgevoerd en op basis daarvan een verbeteradvies uitgebracht om die zo LEAN mogelijk te maken. Senior Operations Manager Mark Koning vertelt over zijn ervaringen.

Wereldmarktleider in draaideuren

Koninklijke Boon Edam is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van draaideuren en andere entree-oplossingen. In 1873 begonnen als een klein timmermansbedrijfje in Amsterdam, is Boon Edam in 140 jaar uitgegroeid tot de wereldmarktleider in entree-oplossingen. Het bedrijf heeft ruim 1000 medewerkers in dienst, verdeeld over productiebedrijven in Nederland, China en de Verenigde Staten en eigen service- en verkooporganisaties in 18 landen. Verder zijn er in meer dan 55 landen gemachtigde distributeurs waarmee Boon Edam de lokale markt bewerkt. In nauwe samenwerking met klanten leveren zij zowel standaard- als maatwerkoplossingen voor de toegang tot kantoren, luchthavens, gezondheidscentra, hotels en andere gebouwen. Met duurzaamheid, beveiliging en service als belangrijkste kernwaarden. Om de concurrentiekracht te versterken is Boon Edam in 2006 begonnen om alle bedrijfsprocessen zo LEAN mogelijk te maken. Eerst in de fabrieken, daarna bij de orderverwerking en vanaf medio 2013 ook bij de projectengineering. "Omdat CAD & Company het door engineering gebruikte Autodesk Inventor 3D-ontwerpprogramma heeft geleverd, hebben wij hen gevraagd mee te denken over mogelijke procesoptimalisaties", vertelt Koning.

"Omdat de betrouwbaarheid en kwaliteit van de oplossingen die wij ontwikkelen van belang zijn voor onderzoeksresultaten, willen wij voldoen aan de ISO 9001-kwaliteitsnorm."

"Omdat klanten steeds meer variatie willen, is onze ratio tussen de standaardsystemen en standaard met opties tegenwoordig 20% versus 80%."

Doorlooptijdverkorting

Bij de projectengineering van Boon Edam wordt een ontwerpsysteem gebruikt dat acht jaar geleden is bedacht en ontwikkeld. Destijds is gekozen voor een productconfigurator, waarmee in vergaande mate gestandaardiseerd alle tekeningen, stukslijsten, assemblagelijsten en productiegegevens te verwerken zijn. Een oplossing die jaren efficiƫnt heeft gefunctioneerd, maar vanwege veranderde marktomstandigheden tegenwoordig te weinig flexibiliteit biedt. Ook het onderhoud ervan wordt moeilijker. Om sneller in te kunnen spelen op alle klantvragen heeft Boon Edam deze verdeeld in drie verschillende stromen, namelijk standaard, standaard met afwijkende opties en speciale projecten. "Omdat klanten steeds meer variatie willen, is onze ratio tussen de standaardsystemen en standaard met opties tegenwoordig 20% versus 80%", zegt Koning. "Daardoor is onze doorlooptijd van de standaard met opties stroom te lang geworden. Om die te kunnen verkorten willen wij naar een modulaire opbouw van alle producten en systemen, net als in de automobielindustrie. Met keuzepakketten bestaande uit veelgevraagde opties zijn zowel onze engineering- als productieprocessen nog flink te optimaliseren. Die transitie willen wij in drie tot vijf jaar realiseren en vormt daarom de scope van het optimalisatieprogramma voor de afdeling projectengineering."

Toegevoegde waarde projectengineering

Bij LEAN-trajecten worden processen beoordeeld op de waarde die ze toevoegen voor klanten. Na een kick-off heeft een consultant van CAD & Company samen met de engineers van Boon Edam op basis van een zogenaamde 'brown paper' sessie de toegevoegde waarde van alle engineeringprocessen gevisualiseerd. Vervolgens zijn de verborgen schatten beschreven die samen het verbeterpotentieel vormen. "Door al onze processen, mensen en systemen te analyseren, zijn er acht mogelijke schatten ontdekt", aldus Koning. "Variƫrend van controles bij de input vanuit klantenservice en collega's onderling, tot het maken van een klantspecifiek 3D-model en alle bijbehorende tekeningen. Omdat ons ontwerpsysteem jaren geleden is opgezet voor standaardproducten en tegenwoordig 80% van de orders afwijkende opties bevat, bedraagt de bewerkingstijd voor het klantspecifiek maken van het 3D-model zo'n 20 uur. Die uren bestaan uit de benodigde bewerkingen in 3D, overleg en het regelmatig opnieuw moeten beginnen. Omdat de totale bewerkingstijd voor klantspecifieke producten 60 tot 140 uren bedraagt, is het engineeringgedeelte verhoudingsgewijs te groot. Daarom is besloten om dit geadviseerde verbeterpunt als eerste te gaan aanpakken in het tweede kwartaal van 2014."

"Door al onze processen, mensen en systemen te analyseren, zijn er acht mogelijke schatten ontdekt."

"Terugkijkend op de eerste fase, ben ik blij dat wij de engineering- en systeemkennis van CAD & Company hebben toegevoegd aan onze eigen proces- en IT-kennis."

Praktijkervaringen

De door CAD & Company uitgevoerde analyses en geadviseerde verbeterpunten hebben het inzicht in de projectengineering voor iedereen vergroot. Het LEAN-traject maakt deel uit van een lange termijn klantgerichte visie bij Boon Edam, hierdoor tonen alle medewerkers een hoge mate van bereidheid en enthousiasme om de verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren. "Terugkijkend op de eerste fase, ben ik blij dat wij de engineering- en systeemkennis van CAD & Company hebben toegevoegd aan onze eigen proces- en IT-kennis", concludeert Koning. "Als externe adviseur hebben zij namelijk belangrijke waarde toegevoegd bij het inzichtelijk maken van onze verborgen schatten in de projectengineering. Uiteraard blijven wij er zelf verantwoordelijk voor om die ook daadwerkelijk te benutten, maar de eerste stap daartoe zijn wij inmiddels aan het zetten. In vergelijking met andere ICT-leveranciers beschikken de consultants van CAD & Company niet alleen over de benodigde systeem- en applicatiekennis, maar ook over veel kennis en ervaring met procesverbeteringen. Dat heeft zeker de communicatie met onze engineers vereenvoudigd en een verbeterplan opgeleverd dat wij als leidraad gaan gebruiken om zo LEAN mogelijk klantgericht te engineeren."

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Cookiestatement