Comfort Partners omarmt BIM 360 Field

Comfort Partners omarmt BIM 360 Field

Dorus Mimpen van Comfort Partners over bouwen aan de toekomst: ‘Met BIM360 Field zijn wij in een keer in de 21ste eeuw beland’. Meewerken aan het wooncomfort van de gebruikers, daar draait het om bij Comfort Partners. Het werkcomfort van de installateurs afgelopen jaar ook een belangrijk thema. Zij verruilden hun papieren map voor een tablet met alle tekeningen in BIM 360 Field. ‘Het was even omschakelen maar we willen niet meer terug’, stelt bedrijfsleider Dorus Mimpen.

De stap van de oude naar de nieuwe wereld

Comfort Partners, onderdeel van TBI Holdings, creëert comfort in en rondom woningen. De technisch installatiespecialist met landelijk twaalf vestigingen en 300 medewerkers, voorziet nieuwbouw en bestaande woningen van hoogwaardige installaties en biedt innovatieve serviceconcepten aan. Dorus Mimpen trad in de winter van 2014 aan als bedrijfsleider. ‘Comfort Partners is een geoliede machine, maar toch kon het beter op bepaalde punten’, legt Mimpen uit. Hij maakt gebruik van de zogenoemde Lean-methodiek om het bedrijfsresultaat en de processen die daarbij horen te verbeteren. Mimpen consulteerde TBI KennisLAB, een zelfstandige unit binnen de TBI Holding die innovatie aanjaagt. ‘Bij  TBI KennisLAB was al nauw contact met CAD & Company, ook vanuit het werken met 3D-modellen, met Autodesk Revit. Heel duidelijk leefde het gevoel dat het tijd was om de stap van de oude naar de nieuwe wereld te maken om alle processen te stroomlijnen.’

"Uit een aantal sessies bleek dat voor de professionals op de bouw en op kantoor communicatie een speerpunt was."

"De monteurs kregen ook een e-mailaccount en de tablets zijn uiteraard uitgerust met een camera en bijvoorbeeld Facetime. Zo konden ze kantoor even laten meekijken in ‘het werk’ en waren beslissingen snel genomen. Na synchronisatie waren alle wijzigingen weer voor iedereen inzichtelijk. Heel opvallend, al op dag één van de pilot stond de telefoon op kantoor niet meer roodgloeiend."

Van papieren monteursmap naar BIM 360 Field

De oplossing bleek voorhanden. ‘Werken in de cloud en in nauw contact tussen bouwplaats en kantoor, bleek al mogelijk te zijn met BIM 360 Field. Het komt er kort gezegd op neer dat een monteur niet meer hoeft te slepen met zijn monteursmap, vol papieren en werktekeningen die horen bij het project waaraan hij werkt. Die map liep regelmatig achter op de werkelijkheid omdat wijzigingen doorgebeld moesten worden, aangepast en er vervolgens nieuwe tekeningen geprint moesten worden in X-voud. Vaak maakten we ook nog reservemappen, voor de zekerheid.
Het zorgde voor veel doorbellen, met altijd de kans op miscommunicatie en stroperigheid. In plaats van een tekeningenmap per project zouden de monteurs kunnen werken met een iPad waarop alle projecten en tekeningen continue bijgewerkt raadpleegbaar zouden zijn. Na die eerste kennismaking, in het voorjaar van 2015, besloten we om direct aan de slag te gaan met een pilot.’
In het project Churchillplein in Leiden leverden alle installatiemonteurs, -inspecteurs en projectleiders de papieren tekeningen in. In plaats van de monteursmap kregen alle installateurs een tablet met 4G-verbinding. Alle informatie en tekeningen van het project waren beschikbaar vanaf moment een. En nog belangrijker, alle wijzigingen konden gemakkelijk en bijna realtime worden verwerkt.

Terug naar de prehistorie

Achteraf kan Mimpen zich haast niet meer voorstellen dat de papieren monteursmap een jaar geleden nog dagelijkse kost was. Toch ging de omschakeling niet zonder slag of stoot. ‘Veranderingen zijn altijd lastig om door te voeren in organisaties en lang niet iedereen was vertrouwd met digitaal werken.’ Maar hij roemt de houding van zijn medewerkers. ‘Een van de monteurs wist zichzelf in een weekend tijd helemaal bij te praten op het gebied van moderne communicatiemiddelen. Hij kocht zijn eerste smartphone en computer, tot verbazing van zijn vrouw. ‘Ik moet deze veranderingen wel omarmen, anders mis ik de boot’, was zijn reactie. Bewonderenswaardig.’ Een andere monteur, Edwin Nagelhout, was een van de medewerkers die als eerste met een tablet ging werken in de pilot. Het was echt wel even wennen, geeft hij toe. ‘Ik was vooral heel benieuwd of het ook allemaal echt zou werken. Maar al vanaf het begin was het fantastisch om steeds alle actuele tekeningen op zak te hebben, in een handzame tablet.’ Toen Nagelhout voor zijn volgende project weer een papieren monteursmap meekreeg, vond hij dat een terugval. ‘Ik had het gevoel van de 21ste eeuw weer terug te zijn in de prehistorie. Die map wilde ik niet meer terug. Ik heb direct mijn manager gebeld met het verzoek om alle tekeningen te laden op mijn laptop. Ze hebben snel geschakeld op kantoor en nu werken we alleen nog maar met BIM 360 Field en in ‘the cloud’.’

"Veranderingen zijn altijd lastig om door te voeren in organisaties en lang niet iedereen was vertrouwd met digitaal werken."

"Ik was vooral heel benieuwd of het ook allemaal echt zou werken. Maar al vanaf het begin was het fantastisch om steeds alle actuele tekeningen op zak te hebben, in een handzame tablet."

Overstappen naar BIM 360 Field

Mimpen en zijn team staken veel tijd in de communicatie rond de overstap naar BIM 360 Field. ‘Je gaat een hightech oplossing inpassen in een behoorlijk low tech omgeving als de bouwplaats, en dat ook nog in eerste instantie in de Engelse taal. Er is een groot afbreukrisico als mensen er niet direct goede ervaringen mee hebben. Zowel bij CAD & Company als hier intern hebben we alles op alles gezet om de introductie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Verwachtingen managen en continu beschikbaar zijn en blijven communiceren, dat werd de insteek.

“Wij gaan jullie helpen”, dat was de boodschap die wij ze mee gaven. We hebben de overstap naar de iPad heel visueel gemaakt en hebben alle stappen samen met de monteurs doorlopen. Ook hebben wij bouwplaatslogistiek toegevoegd aan het systeem. Nu wij virtueel verbonden en precies weten waar onze monteurs op elk moment werken, kunnen wij onze toeleveranciers ook vragen om de benodigde materialen tot in de juiste woning en zelfs het juiste vertrek af te leveren. Dat is ook een vorm van duurzame inzetbaarheid, zo houden wij onze medewerkers ‘fit for the job’ en hoeven ze niet onnodig te slepen met zware materialen.’

Werken in ‘the cloud’ zorgt voor onderlinge verbondenheid

Tijdens de pilot, die een paar maanden duurde, dwong Mimpen zichzelf en zijn medewerkers ertoe om zo vaak mogelijk te communiceren, en zeker om alle mijlpalen te delen. ‘Successen maar ook tegenvallers en leerpuntjes deelden we in memo’s en nieuwsbrieven. Als het nodig was, gingen we een-op-een aan de slag om monteurs te helpen. We merkten al snel dat de pilot in Leiden heel voorspoedig verliep. Alle medewerkers adopteerden ‘the cloud’ en hun tablet vrijwel direct. Dat succes zorgde er ook voor dat  andere monteurs begonnen te vragen wanneer zij hun iPad zouden ontvangen. Aan het einde van het jaar, nog geen half jaar na de introductie, was de hele vestiging overgestapt van de papieren map naar ‘the cloud’. Dat het zo snel zou kunnen gaan, hadden we niet durven dromen.’
Op dit moment wordt BIM 360 Field uitgerold naar de andere vestigingen en het doel is voor het einde van 2016 heel Comfort Partners op de iPad te laten werken. Het maakt de weg vrij voor nog meer mogelijkheden en toepassingen, als het koppelen van alle projectinformatie aan een QR-code in de meterkast. Zo heeft elke monteur alle gegevens direct bij de hand, gewoon door even met zijn tablet de code te scannen. ‘De Q&R-code wordt ook gebruikt door onze Ketenpartner Wasco die dezelfde code gebruikt op alle materiaalleveringen zodat onze monteurs kunnen controleren of de juiste materialen in de juiste woning zijn geleverd.’
Een bijkomend en verrassend voordeel van de overstap noemt Mimpen de onderlinge verbondenheid. ‘Die is heel erg gegroeid, niet alleen tussen de monteurs maar vooral ook tussen ‘wij op de bouw’ en ‘zij op kantoor’. Door het netwerk en de meer gelijkwaardige houding – we werken allemaal in hetzelfde systeem – is de sfeer binnen ons bedrijf verbeterd. Ondanks de crisis – die we in de bouw goed gevoeld hebben – is er geïnvesteerd. In het bedrijf, en ook in alle medewerkers. Dat geeft een goed gevoel.’

"Successen maar ook tegenvallers en leerpuntjes deelden we in memo’s en nieuwsbrieven."

Cookiestatement