MarFlex verhoogt engineeringefficiency met Autodesk Inventor en Vault

MarFlex 

Verhogen engineeringefficiency met Autodesk Inventor en Vault

MarFlex ontwikkelt, produceert en onderhoudt deepwell pompsystemen voor de maritieme en offshore sector. CAD & Company heeft dit bedrijf geholpen om de doorlooptijd van ontwerpwijzigingen aanzienlijk te verkorten en alle engineeringinformatie efficiënter te beheren. ICT Manager Vincent Snels vertelt hier over zijn ervaringen met de overstap naar 3D-ontwerpen.

Pumping Excellence

MarFlex is een wereldwijd opererend Nederlands MKB-bedrijf, dat gespecialiseerd is in elektrisch aangedreven deepwell pompsystemen voor gebruik op schepen en offshoreplatformen. Verder ontwikkelt en levert men ook luchtgestuurde drainagepompen, portable hydraulisch aangedreven pompen inclusief powerpacks en spare parts. Het hoofdkantoor en de productie van MarFlex zijn gevestigd in Oud-Beijerland, terwijl het bedrijf ook vestigingen heeft in Brazilië, China, Rusland en Singapore. Met de wereldwijd gevestigde trainings- en servicelocaties biedt MarFlex op ieder moment, overal ter wereld, een professionele en betrouwbare service. Na jaren van 50 tot 60% groei, is MarFlex tijdens de crisisjaren met een nog steeds goed gevulde orderportefeuille in rustiger vaarwater terechtgekomen. "Tot 2009 groeiden wij zo snel, dat het inwerken van nieuwe mensen en succesvol afronden en documenteren van projecten, onder hoge tijdsdruk stond", vertelt Snels. "Sindsdien is onze werkdruk beter beheersbaar geworden en hebben wij de tijd genomen om de ICT-infrastructuur en tools te moderniseren. Die zijn van kritisch belang om ook in de toekomst slagvaardig te kunnen blijven innoveren met excellente pompen. Als onderdeel van de ICT-modernisering hebben wij onlangs een stap gemaakt van 2D-tekenen met AutoCAD naar volledig 3D-ontwerpen met Autodesk Inventor. Tegelijkertijd is het beheer van alle engineeringinformatie geprofessionaliseerd met Autodesk Vault Professional."

"Als onderdeel van de ICT-modernisering hebben wij onlangs een stap gemaakt van 2D-tekenen met AutoCAD naar volledig 3D-ontwerpen met Autodesk Inventor."

"Onze conclusie is dat beide 3D-programma's vergelijkbare functionaliteit bieden voor onze engineeringtoepassingen en dezelfde doorlooptijdverkorting voor wijzigingen. Daarom was de keuze snel duidelijk, want Pro/Engineer licenties zijn aanzienlijk duurder dan Inventor."

Proof Of Concept

MarFlex heeft tijdens het ontwikkelingsproject voor een nieuwe pomp de 'Proof Of Concept' (POC) voor de selectie van het nieuwe 3D-programma uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat ondanks de noodzakelijke leercurve engineeringwijzigingen aanzienlijk sneller zijn door te voeren. Inmiddels is de POC afgerond en heeft men op basis van de ervaringen voor Autodesk Inventor gekozen. "Tijdens onze POC hebben wij de 3D-functionaliteit en toepasbaarheid van Pro/Engineer en Autodesk Inventor met elkaar vergeleken", vervolgt Snels. "De reden daarvoor is het feit dat de R&D-afdeling al enkele jaren met één Pro/Engineer licentie werkt en alle engineers tot voor kort met AutoCAD. In eerste instantie hebben wij het modelleren van een aantal gietwerkstukken buiten de POC gehouden, maar die zijn later alsnog meegenomen door de beter dan verwachte voortgang. Onze conclusie is dat beide 3D-programma's vergelijkbare functionaliteit bieden voor onze engineeringtoepassingen en dezelfde doorlooptijdverkorting voor wijzigingen. Daarom was de keuze snel duidelijk, want Pro/Engineer licenties zijn aanzienlijk duurder dan Inventor. Andere argumenten die onze keuze hebben beïnvloed zijn de lagere opleidingskosten en betere beschikbaarheid van Inventor-ontwerpers op de arbeidsmarkt, door de grotere marktpositie van Autodesk".

Product Data Management

Behalve flink verkorten van de doorlooptijd voor ontwerpwijzigingen, heeft Snels ook efficiënter samenwerken meegenomen als businessuitdaging voor de migratie naar 3D-engineering. Daar draagt Inventor al aan bij door het veel duidelijkere inzicht in de complete pompmodellen, maar met beter gestructureerd informatiebeheer was er bij MarFlex nog meer voordeel te halen. "Wij hebben intern uitgebreid gediscussieerd over de mogelijke toegevoegde waarde van Product Data Management (PDM) en Product Lifecycle Management (PLM), aldus Snels. "Daarbij is CAD & Company net als tijdens de 3D-ontwerp POC een waardevolle sparringpartner geweest, gezien hun kennis en ervaring op het gebied van datamanagement. Na zorgvuldige afweging hebben wij besloten om met PDM te beginnen en pas op een later moment eventueel door te groeien naar volledig PLM. In de tussenliggende periode gaan wij ook de integratievoordelen met ons Glovia ERP-systeem verder onderzoeken. PDM is voor ons een nieuwe toepassing omdat wij tot medio vorig jaar alle tekeningen nog in een logische filestructuur bewaarden. Door de snelle groei van onze organisatie nam de behoefte toe om het gebruik van alle beschikbare engineeringinformatie beter te managen en daardoor de foutkans te verkleinen. Daar gaan wij met Autodesk Vault Professional dit jaar volop aan werken."

"Wij hebben intern uitgebreid gediscussieerd over de mogelijke toegevoegde waarde van Product Data Management en Product Lifecycle Management."

"Autodesk Vault heeft voor ons bedrijf nog veel meer potentie, die wij de komende tijd stapsgewijs gaan benutten."

Praktijkervaringen

De overstap van 2D-tekenen naar 3D-ontwerpen met Autodesk Inventor en datamanagement met Vault Professional, is bij MarFlex beter dan verwacht verlopen. Hoewel men dit jaar nog een verdere optimalisatieslag gaat maken, zijn de businessvoordelen tijdens het POC-project al boven verwachting zichtbaar geworden. "Natuurlijk zijn er wel enkele issues geweest, maar die hebben wij samen met CAD & Company goed en tijdig kunnen oplossen", resumeert Snels. "Ook enkele sceptici die het gietwerk modelleren voor onze nieuwe pomp eerst buiten de POC wilden houden, zijn gedurende het project steeds enthousiaster geworden. Om Inventor optimaal te kunnen benutten, hebben onze engineers eerst een basistraining bij CAD & Company gevolgd en zijn zij daarna op hun werkplek begeleid bij het inrichten van de software en ontwikkelen van onze werkmethodiek. Na vrijgave van een pomponderdeel kunnen ze bij de productie voortaan ook alle benodigde informatie via de gratis meegeleverde Vault-webcliënt raadplegen. Zij hebben daar geen licentie voor nodig. Nu wij de belangrijkste PDM-functionaliteit bij engineering onder de knie hebben, gaan wij ook de integratie met Glovia en het goedkeuren en beheren van andere soorten documenten onderzoeken. Autodesk Vault heeft voor ons bedrijf nog veel meer potentie, die wij de komende tijd stapsgewijs gaan benutten."

Cookiestatement